ติดต่อเรา
 

ที่ตั้ง

อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ 1 ชั้น 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์

บริหารทั่วไป 02-441-7994
กลุ่มเผยแผ่ฯ 02-441-7995
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ฯ 02-441-7997

 

อีเมล์

- กลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  bpg.onab@gmail.com

- กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ฯ
  sasanawithet@gmail.com

Social

  image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 511,363