ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาพระปริยัติธรรม พระภิกษุชาวต่างชาติ ๖ ทุน

---สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครพระภิกษุชาวต่างประเทศ
ที่มีความประสงค์จะรับทุนการศึกษา ประเภททุนการศึกษาพระปริยัติธรรม จำนวน ๖ ทุน 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และยื่นในสมัครได้ที่ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และวิชาการพระพุทธศาสนา กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๑ ชั้น ๓
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๗๙๙๗

ดาวน์โหลดระเบียบและใบสมัครได้ที่
https://www.onab.go.th/th/content/category/detail/id/7/iid/15022
 

 


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 86,960