แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของพระจริยานิเทศก์

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การลดและรักษาระยะเวลามาตรฐานการปฏิบัติราชการ (ตัวอย่างข้อมูล) |
pdf รายงานผลการปฏิบัติงานพระจริยานิเทศก์ ภาคปลาย.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 589,932